FAQ

Nee. Stortingen op uw VAPZ doet u zelf, stortingen in het kader van de RIZIV-tussenkomst op het RIZIV-contract, gebeuren door het RIZIV. Echter, beiden vallen onder dezelfde wetgeving: de wet betreffende de aanvullende pensioenen. Deze wetgeving voorziet twee types contracten:

 • De pensioen overeenkomst die gebruikt wordt voor het VAPZ.

 • De sociale pensioen overeenkomst waar het RIZIV haar tussenkomst op stort. U heeft ook de mogelijkheid zelf stortingen te doen op dit type contract. Deze stortingen zijn fiscaal aftrekbaar. Bovendien geniet u van een korting op uw sociale bijdragen én kunt u 15% meer sparen op een sociale pensioenovereenkomst dan op een klassieke pensioenovereenkomst.

U kunt de twee contracten niet combineren!

Zodra u het aanvraagformulier van ons ontvangt, dient u ons gewoon op de hoogte te brengen van het feit dat u er dit jaar geen recht op heeft. Uw contract loopt gewoon door: het geld wat er in de voorgaande jaren op gestort werd brengt nog steeds rendement op en u kunt nog altijd zelf storten op uw contract. Indien u minimum € 100 stort, behoudt u uw recht op de aanvullende waarborgen.

Het jaar daarop sturen wij u opnieuw het aanvraagformulier om na te gaan of u er dat jaar misschien wel weer recht op heeft. We willen immers niet dat u een jaar misloopt!

Uw contract dient in 2019 van start te zijn gegaan, maar de werkelijke limietdatum is het moment waarop het RIZIV de gegevens van uw contract ontvangt van Curalia. Deze gegevens dienen uiterlijk 30 april 2020 doorgegeven te worden.

Bovendien geniet u dankzij dit contract van een exclusief fiscaal voordeel indien u hier op stort!

> Schrijf je hier in

 

De zorgverleners, die het beheer van hun RIZIV sociaal statuut aan Curalia hebben toevertrouwd en bijgevolg lid zijn van Curalia, kunnen zich aansluiten aan het HospiNova contract. Dit is een collectief contract van Curalia, onderschreven bij DKV.

De PLUSPUNTEN van de hospitalisatieverzekering HospiNova :

 • Vrije keuze van ziekenhuis, dokter en kamertype
 • Terugbetaling zonder limiet voor de prestaties waarin de mutualiteit tussenkomt
 • Dekking van medische kosten, opgelopen 30 dagen voor en 90 dagen na de hospitalisatie
 • Geen medische vragenlijst: dekking van vooraf bestaande ziekten en aandoeningen
 • Terugbetaling van de behandeling van ambulante zorgen voor 27 zware ziekten
 • Repatriëring bij een hospitalisatie in het buitenland
 • Medicard: geen aanbetaling of factuur te betalen bij erkende ziekenhuizen en de factuur beperkt zich tot de jaarlijkse franchise van € 300, met de mogelijkheid om deze franchise te vermijden als u kiest voor een tweepersoonskamer voor uw ziekenhuisopname 
 • Mogelijkheid om de gezinsleden te verzekeren
 • Dekking blijft behouden na de professionele carrière, met de aanpassing van de premie. En dat aan een zeer aantrekkelijk tarief

Er is geen eigen bijdrage verplicht in het kader van het VAPZ.

Het fiscale voordeel waar u van kunt genieten door een storting te doen op het CuraNova contract van Curalia is een voordeel waar bepaalde zorgverleners recht op hebben. Het is dus geen verplichting. U kiest elk jaar of u wenst te storten en zo ja, hoeveel in functie van uw (fiscale) situatie op dat moment.
Om de aanvullende waarborgen te kunnen garanderen, dient er wel jaarlijks minimaal € 100 op uw contract gestort te worden. Indien het RIZIV een jaar niets gestort heeft (bijvoorbeeld omdat u dat jaar niet gewerkt heeft) dan dient u dit dus zelf te storten om van de waarborgen te blijven genieten.

Het RIZIV-sociaal statuut is bedoeld voor de opbouw van een aanvullend pensioen voor verpleegkundigen. De zelfstandige verpleegkundigen in bijberoep zijn eerst en vooral bedienden (minimum half-tijds), hierdoor genieten zij van sociale overeenkomsten die een aanvullend pensioen voorzien. Van deze voordelen geniet de verpleegkundige in hoofdberoep niet.

Vanaf 2019 hebben verpleegkundigen ook recht op het RIZIV-sociaal statuut voor het jaar waarin zij van het zelfstandigenstatuut in bijberoep veranderen naar zelfstandige in hoofdberoep.