Juridische bemerkingen

Curalia
Tweekerkenstraat 33
1000 Brussel
02/735.80.55
info@curalia.be

 

Curalia omvat:

Curalia o.v.v.

Onderlinge verzekeringsvereniging
Levensverzekeringsmaatschappij erkend onder nr. 0809
RPR 0406 290 141

BE47 3100 2364 8080-BBRUBEBB

Curalia Brokers c.v.b.a.

Verzekeringsmakelaar erkend onder nr. 042573 A
RPR 0463 745 716

BE62 3101 3895 0061-BBRUBEBB
BE80 3101 3895 1677-BBRUBEBB

 

AssurMiFID-gedragsregels (*)

Informatiebrochure AssurMiFID

Segmentatie

Curalia o.v.v. is een levensverzekeringsmaatschappij die zich exclusief richt op medische en paramedische beroepen en hun familieleden.

Privacy clausule

De persoonsgegevens verkregen via deze website kunnen door Curalia worden verwerkt met het oog op de klantenservice, de aanvaarding van risico’s, het beheer van contracten en schadegevallen, alsook de betaling van verzekeringssommen.

U heeft het recht de gegevens die op u betrekking hebben, in te kijken en te wijzigen. Hiertoe kunt u contact opnemen met onze juridische dienst.

Bijkomende inlichtingen kunt u eveneens bij voormelde dienst verkrijgen.

U kunt zich gratis verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële prospectie. Klik hier indien u niet wilt worden ingelicht over onze direct marketingacties.