RIZIV Sociaal Statuut

Dit zijn de geconventioneerde thuisverpleegkundigen die het hele jaar door zelfstandige in hoofdberoep zijn, maar ook degenen die gedurende het jaar zelfstandige in hoofdberoep zijn geworden. Om recht te hebben op de RIZIV-tussenkomst, moet uw gefactureerde bedrag dit jaar hoger zijn dan € 33.000 en lager dan € 150.000.
Belangrijk om te weten: u moet een RIZIV-contract hebben! Zelfs als het RIZIV op de hoogte is van uw activiteitsniveau, moet u een contract hebben om uw dossier door het RIZIV te laten onderzoeken.

 

 

 

U heeft de mogelijkheid de RIZIV-tussenkomst te gebruiken voor een verzekering gewaarborgd inkomen of de opbouw van een pensioenkapitaal.

De verzekering gewaarborgd inkomen is onmisbaar voor een zelfstandig verpleegkundige: bij arbeidsongeschiktheid is het een mooie aanvulling op het bedrag dat u van de mutualiteit ontvangt. U kunt deze verzekering echter het best zelf betalen. De kost hiervan is namelijk aftrekbaar als beroepskost. Dit maakt de verzekering een pak goedkoper. Indien u deze verzekering met de RIZIV-tussenkomst betaalt, dan geniet u niet van dit fiscale voordeel.

Het is dus voordeliger de tussenkomst te gebruiken voor de opbouw van een aanvullend pensioen en deze op een Sociale Pensioenovereenkomst, voor het gemak hier ‘RIZIV-contract’ genoemd, te laten storten bij een verzekeraar.

Het belangrijkste is om een RIZIV-contract (Sociale Pensioenovereenkomst) af te sluiten. Zonder dit contract kunt u de RIZIV-tussenkomst niet ontvangen. U kunt dit formulier online invullen, dan sturen wij u een project voor een contract.

Vanaf het moment dat u het contract tekent, zorgt Curalia voor de rest. Wij volgen de procedure van A tot Z voor u op.

Ons objectief is ervoor zorgen dat zoveel mogelijk zorgverleners die recht hebben op deze tussenkomst, deze ook bekomen. Curalia werd in 1968 gecreëerd voor de opvolging van deze tussenkomst voor zorgverleners, en wij stellen deze ervaring ter beschikking van onze leden.

Het is een levensverzekeringscontract met als doel een aanvullend pensioen kapitaal op te bouwen. Dit contract beantwoord aan speciale wetgeving. Het geld gestort op dit contract dient voor:

  • 90% van het gestorte geld wordt gebruikt voor de opbouw van een aanvullend pensioen (na uw professionele carrière).
  • 10% wordt gebruikt om bijkomende waarborgen, die de verplichte sociale zekerheid uitbreiden zoals overlijden, ziekte en ongeval, te financieren.

Een voorbeeld van een aanvullende waarborg: uitbetaling van een dagvergoeding aan de verzekerde in geval van arbeidsongeschiktheid.

Curalia werd 50 jaar geleden gecreëerd door de beroepsverenigingen van zorgverleners om het RIZIV-statuut te beheren, en heeft een uitgebreide ervaring in dit domein. Bovendien is de structuur sindsdien niet veranderd, iets wat de stabiliteit van de maatschappij ten goede komt en ongezien is in de verzekeringswereld in België. Wij bieden u de meest innovatieve formule op de markt: het CuraNova contract.

CuraNova combineert:

  • GARANTIE van een verzekeringscontract. Dit maakt het mogelijk (een deel van) het spaargeld voor de einddatum van het contract te gebruiken voor de aankoop of renovatie van vastgoed (een voorschot op polis).
  • FLEXIBILITEIT van de rentevoet die jaarlijks herzienbaar is. Deze wordt in december vastgelegd voor het daarop volgende jaar, in functie van de situatie op de markt. Deze rentevoet wordt toegekend op het totaal van de opgebouwde reserve, ongeacht de datum van de storting van de premies. U geniet dus altijd van een marktconform rendement, zelfs op de stortingen van voorgaande jaren. In de huidige economische situatie met zeer lage rentevoeten, voorkomt u hiermee ook dat u de momenteel zeer lage rentevoeten gedurende jaren behoudt.
  • RENDEMENT. In 2020 is het rendement op dit CuraNova contract 1,00% netto. Hier kan aan het eind van het jaar eventueel een winstdeelname aan toegevoegd worden in functie van de resultaten van Curalia. Voor 2018 en 2019 bedraagt het totale rendement op Curalia-contracten 2,00%. Curalia is een onderlinge verzekeringsvereniging en heeft dus geen aandeelhouders. Alle winst vloeit direct terug naar haar leden.

Een CuraNova contract onderschrijven is heel eenvoudig: u kunt dit formulier online invullen, dan sturen wij u een project voor een contract met alle nodige informatie.

De aanvullende waarborgen van Curalia werden speciaal gedefinieerd om aan de noden van zorgverleners te voldoen. Deze waarborgen worden door een solidariteitsfond beheerd: het bewijs dat solidariteit tussen zorgverleners in het “DNA” van Curalia zit. Curalia beheert het oudste solidariteitsfonds van het land (gecreëerd in 1996). Het fonds dekt één van de grootste groepen zorgverleners.

De vier aanvullende waarborgen van Curalia zijn:

  • Een dagvergoeding in geval van volledige werkonbekwaamheid ten gevolge van ziekte of ongeval of complicaties bij zwangerschap: na een niet-vergoede periode van 30 dagen, wordt een vergoeding uitbetaald gedurende maximum één jaar a rato van 5 dagen per week. Het bedrag van de vergoeding wordt berekend op basis van het gemiddelde van de stortingen uitgevoerd gedurende de laatste 3 jaar. Voor een gemiddelde tot € 1. 000 bedraagt de vergoeding € 10 per dag en per bijkomende schijf van € 500 stijgt de vergoeding met € 5 per dag.
  • Een bijkomende overlijdensdekking in functie van uw leeftijd en het bedrag van de stortingen op dit contract: de begunstigden ontvangen een bedrag dat overeenstemt met het gemiddelde van de stortingen, na afhouding van de solidariteitsbijdrage, gedurende de 3 laatste jaren vermenigvuldigt met het aantal jaren tot uw 65ste verjaardag. De wet bepaalt dat de betaling van dit bedrag gespreid moet worden over ten minste twee jaren. Dit bedrag komt bovenop het opgebouwde kapitaal.
  • Verderzetting van de premiebetaling bij totale invaliditeit: het gemiddelde van de stortingen van de voorbije 3 jaar wordt verder gestort op uw contract tot de leeftijd van 65 jaar. Ondanks uw invaliditeit wordt uw pensioen dus verder opgebouwd en worden de solidariteitswaarborgen behouden.
  • Als de aangeslotene recht heeft op een moederschapsuitkering stort Curalia € 100 op het contract.

Deze waarborgen zijn verworven voor één jaar op voorwaarde dat het voorgaande jaar minimum € 100 werd gestort op het contract door het RIZIV of de zorgverlener.

Nee. Omdat Curalia een verzekeringsmaatschappij is, is uw spaargeld te allen tijde gegarandeerd. Bij een pensioenfonds is dit niet het geval. De wet geeft u de mogelijkheid uw geld te gebruiken voor de einddatum van uw contract voor de aankoop of renovatie van een huis of appartement in België of ergens anders in de Europese Unie. Dit heet een voorschot op polis. Dit systeem bestaat niet bij pensioenfondsen.

Curalia werd in 1968 opgericht om het aanvullend pensioen te beheren in het kader van het RIZIV-statuut voor zorgverleners. Inmiddels heeft zij haar dienstverlening uitgebreid om zorgverleners een totaalpakket van pensioenopbouw én verzekeringen te kunnen bieden.
Doordat we een grote groep leden vertegenwoordigen, hebben we zeer interessante tarieven en voorwaarden kunnen onderhandelen voor alle verzekeringen. Onze verzekeringen zijn stuk voor stuk aangepast aan uw beroep.

U kunt bij ons terecht voor al uw verzekeringen: beroepsaansprakelijkheid, gewaarborgd inkomen, auto, rechtsbijstand, maar ook brand, burgerlijke aansprakelijkheid gezin (familiale) en zelfs een fietsverzekering.  Bovendien biedt Curalia, met de hospitalisatieverzekering, ook een geheel eigen oplossing aan. Deze verzekering is bijzonder voordelig voor onze leden.

Aarzel niet ons een offerte te vragen.